Nyhetsartikkel

02 oktober 2016

EL og IT Forbundet ved Hemne Kraftlag streiker

Fredag 23. september ble EL og IT Forbundets medlemmer ved Hemne Kraftlag SA tatt ut i streik etter at mekling med arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift ikke førte til enighet ved årets tariffoppgjør.

Daglig leder ved Hemne Kraftlag, Per Arne Kaarstad, er for tiden styreleder i KS Bedrift.

Uenigheten dreier seg ikke om lønn, men bestemmelser om avspasering etter avsluttet beredskapsvakt. Ved revisjon av Arbeidsmiljøloven i 2015, fikk den blå-blå regjeringen gjennomslag for at lovens minstebestemmelse for avspasering av hjemmevakt skulle endres til 1/7. Denne var tidligere 1/5.

I praksis vil dette si at de vakthavende potensielt kan miste én hviledag etter endt ukevakt. EL og IT Forbundet krever å få avtalefestet en videreføring av avspaseringsfaktoren på 1/5. Etter at lovendringen kom, benyttet flere e-verk i Norge straks styringsretten for å endre avspaseringsfaktoren til 1/7 i virksomheten sin. Det eneste uttalte argumentet fra arbeidsgiversiden da var å redusere kostnader.

Vi i EL og IT Forbundet opplever at belastningene med vakt, spesielt i energibransjen, stadig er økende, i takt med samfunnets strengere krav til høy oppetid på el-nettet. Nettselskapene blir dessuten straffet hardt økonomisk ved strømutfall hos kundene, som følge av myndighetenes KILEordninger.

De aller fleste små og mellomstore nettselskaper har kun hjemmevakt og ingen døgnbemannet driftssentral. Hemne Kraftlag har til enhver tid to personer på vakt, med vaktskifte hver uke. Ansatte er pliktig å delta i vaktordningen. Vakta besvarer henvendelser om feil til alle døgnets tider, og rykker alltid ut øyeblikkelig for å feilsøke og utbedre. Vakta er pliktig å oppholde seg i nærområdet og må kjøre en egen vaktbil dersom han for eksempel skal på butikken og handle, eller se på når lillegutt spiller fotballkamp – mens resten av familien må kjøre egen bil. Hele familien har da på en måte vakt, siden pappa må stikke av straks telefonen ringer. En utrykning/feilsituasjon kan vare alt fra en halv time til over 30 timer. Dette vet man aldri på forhånd. Vi syns ikke det er rettferdig av arbeidsgiver å redusere sine kostnader ved å angripe de ansatte og ta bort en hviledag fra dem som deltar på vakt. Det kan også nevnes at Arbeidstilsynet ved flere tilfeller har pålagt nettselskap å endre avspaseringsfaktoren tilbake til 1/5, nettopp på grunn av belastningene vakta påfører de ansatte.

Under streiken blir vaktberedskapen opprettholdt som normalt. Feil som oppstår vil bare bli rettet dersom de fører til fare for liv og helse eller at våre kunder påføres alvorlige materielle/økonomiske konsekvenser. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Streiken vil kunne berøre alt av nyanlegg- og vedlikeholdsarbeid, småkraftproduksjon, samt de fleste kunderelaterte tjenester. Vi beklager overfor publikum og kunder at meklingsresultatet endte med streik, og vi vil prøve å gjennomføre streiken slik at kundene blir minst mulig rammet.

Ingen av Hemne Kraftlags datterselskaper, som HemneNett, HK Elektro og Aspnor med flere, blir direkte berørt av streiken.

Trøndelag Energiforening
av EL og IT Forbundet
ved leder Geir Tore Mjønes

EL og IT Klubben
ved Hemne Kraftlag
leder Morten Georg Halsan

Kommentarer

kommentarer