Nyhetsartikkel

30 september 2016

Streiken på 1-2-3

Fredag morgen trapper EL & IT Forbundet og Fagforbundet opp streiken mot energiverk organisert i  KS Bedrift og tar flere bedrifter ut i streik.

TAR 10 HVILEDAGER
KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har 10 vakter i året på sju døgn i strekk, mister 10 hviledager i året.

VI BER OM DET ANDRE ALLEREDE HAR
Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i private energiselskaper har hatt i tariffavtalen lenge.

Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

VAKTENE BLIR TØFFERE OG TØFFERE
Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Det er totalt urimelig å frata vaktene hvile.

Kilde: EL & IT Forbundet

Kommentarer

kommentarer