Nyhetsartikkel

28 september 2016

Stigende interesse for at få del i ELFORSK-midler

Iveren etter å forske og utvikle energieffektive teknologier er intakt blant danske virksomheter og kunnskapsinsttusjoner.

Det viser en optælling af ansøgninger til støtte fra Dansk Energis ELFORSK-pulje for 2017.

– Vi oplever en stadigt stigende interesse for at få del i ELFORSK-midlerne. Vi har modtaget 52 ansøgninger om midler til forskning og udvikling i effektiv energianvendelse, hvilket er seks flere end sidste år, siger forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Danske Energi.

Virksomheder og videninstitutioner har i alt søgt om støtte for godt 63 millioner kroner, og der er et budget på 25 millioner kroner.

Bag de 52 ansøgninger ligger en vilje til betydelig egenfinansiering, så hvis alle projekter kunne blive godkendt, ville der blive forsket og udviklet for en samlet projektsum på knap 101 millioner kroner.

Det ansøgte beløb ligger på samme niveau som sidste år.

Læs hele nyheden

Kommentarer

kommentarer