Rådgiver i Carbon Trust, Huw Williams, forteller til Sysla hvordan en mer moden industri påvirker forskningen.

– Det er fremdeles mulig å ha fellesprosjekt, men man må ta hensyn til at bedriftene er konkurrenter. Fokus dreier seg også mer over på drift- og vedlikehold av turbinene.

Lagring og flytere
Men selv om industrien er mer moden, er den ikke ferdig utviklet.

Lagring av energien fra havvind og tyngre satsing på flytende turbiner er to områder Williams trekker frem.

Batterilagring har potensiale til å dempe svingningene i kraftleveransene og optimalisere produksjonen.

Et prosjekt som kombinerer lagring og flytende turbiner, er Statoils Hywind-park utenfor Skottland. I tillegg til fem flytende turbiner, har Statoil lansert konseptet Batwind for lagring av energien. 

Må få ned kostnaden
Et sentralt element i samarbeidet er å få ned kostnaden for flytende havvind.

Carbon Trust mener det er mulig å få ned investeringskostnaden (capex) per megawatt fra 5,2 millioner pund i en prototype til 2,7 milliarder pund i kommersiell turbin.

Da når man målet om en energikostnad på 100 pund per produserte megawattime innen 2020.

Reduksjon i størrelse og vekt på plattformen og større turbiner utgjør de største kuttpostene.

Kilde: Carbon Trust

Kilde: Carbon Trust

Tiden for de store sprang forbi
For havvind hvor fundamentene er fastmontert i havbunnen, tror Williams at tiden for de store sprangene er forbi.

– Som enhver annen industri har den modnet, og når du begynner å bli veldig god til noe, er det de små fremskrittene som teller.

Han mener også behovet for å skaffe finansiering er med å påvirke utviklingen.

– Alle prosjektene som skal bygges ut trenger finansiering. Å få ta store steg i teknologiutviklingen er vanskelig, mens gradvise forbedringer kan være mer attraktivt for å tiltrekke seg finansiering.

Fire områder
Fremover er det fire områder de skal konsentrere seg om: tilgang og inspeksjon av turbinene, etablere et senter for reparasjoner og etablere en universell løsning for feltskjøter til kabling.

– Etterhvert som utbyggerne får stadig flere parker i drift blir drift og vedlikehold stadig viktigere.

Det hurtige utviklingstempoet for havvind spiller også inn.

– Fra et britisk perspektiv skal parkene i vår tredje utbyggingsrunde bygges i løpet av de neste 5-6 årene. Da har du liten tid til å utvikle nye, store løsninger. Ta fundamenter for eksempel. Har du en ny løsning må det først valideres og så brukes i demonstrasjonsprosjekt. Slikt tar tid.