Nyhetsartikkel

27 september 2016

Vurderer å endre skattereglene for vannkraft

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er villig til å se på kraftskattereglene.

Kraftselskapene og Energi Norge har krevet endringer i grunnrenteskatten, men Finansdepartementet er ikke enig at det er behov for endringer av denne skatten. I NRK-oppslag 4. september fremgår det at statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet mener den viktigste ekstraskatten vannkraftnæringen betaler, den såkalte grunnrenteskatten, treffer godt, skriver LVK på sine nettsider. I oppslaget åpner han imidlertid for å se nærmere på utformingen av det han omtaler som inntektsuavhengige skatter som konsesjonsavgift og eiendomsskatt:

– Når inntektene til selskapene går ned, går også skattebelastningen ned. Vi kan ikke sette ned skattene selv om inntektene og overskuddene er lave. Da er det viktig med forutsigbarhet og stabile skatter, sier han, men legger til:

– I dårlige tider vil de inntektsuavhengige skattene som konsesjonsavgift og eiendomsskatt være mye tyngre for selskapene. Skatter som er uavhengig av overskuddet kan ha mindre nøytrale egenskaper, så det kan være grunn til å se på om de er utformet på en hensiktsmessig måte, sier han.

LVK finner disse uttalelsene urovekkende:

Statssekretæren overser at konsesjonsavgiften ikke er en skatt, men avgift som er hjemlet i konsesjonslovene fra 1917. Begrunnelsen for konsesjonsavgiften er kompensasjon til de berørte distrikter for de generelle skader og ulemper som følger med en vannkraftutbygging.

Det er heller ikke riktig at eiendomsskatten på vannkraftanlegg er inntektsuavhengig. Verdsettelsen av vannkraftanlegg baseres på kraftverkenes produksjon som mulipliseres med spotmarkedsprisen i de samme tidavsnittene, noe som innebærer at eiendomsskatten vil følge utviklingen i kraftprisene (rullerende over femårsperiode) innenfor den vedtatte minimums og maksimumssatsen.

Dersom statssekretæren med sin uttalelse tar sikte på å oppheve minimumnivået for takstene, er det noe som LVK hilser velkommen. Forutsetningen er da at også makstaket oppheves. Begrunnelsen for terskelverdiene er ikke lenger tilstede.

Mens Energi Norge og kraftselskapene angriper statskattene, svarer statssekretæren med at han vil vurdere skattene som går til kommunene. LVK finner dette påfallende.

Kilde: LVK

Kommentarer

kommentarer