De nye energibedriftene er:

 • Alta Kraftlag SA
 • Aurland Energi
 • Eidefoss AS
 • Ballangen Energi AS
 • Finnås Kraftlag
 • Luster Energiverk AS
 • Lærdal Energi AS
 • Meløy Energi AS
 • Midt Nett Buskerud AS
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Røros Elektrisitetsverk AS
 • Skånevik Ølen Kraftlag
 • Suldal Elverk KF
 • Svorka Energi AS

KS Bedrift har etablert kontakt med de nye bedriftene og begynt forberedelsene mot en eventuell utvidelse av streiken.