Nyhetsartikkel

07 september 2016

Tysklands ledende posisjon utfordres i et stadig voksende marked for fornybar energi i Europa

Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert medopprinnelsesgarantier, vokste raskt i 2015 og oversteg 343 TWh.

Det er en økning på over 9% fra 2014

«Bak denne veksten står tusenvis av selskaper og millioner av husholdninger i mange forskjellige europeiske land – som velger å kjøpe fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier,» sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ.

Basert på nylig statistikk fra The Association of Issuing Bodies (AIB), fortsetter vekstraten i 2016. Sammenlignbare halvårstall viser en vekst på 6,3% fra 2015 til 2016. Fra 2012 til 2016 har markedet opplevd en årlig vekst (CAGR) på 14,3%.

  • Tysklands ledende posisjon i markedet kan være truet. Tyskland er det største nasjonale markedet for fornybar energi, men for første gang virker det som om den imponerende årlige veksten avtar. Kjøp av fornybar energi på 65 TWh i første del av 2016, representerer et mindre fall på 5% sammenliknet med samme periode i 2015.
  • Italia, Frankrike og Finland er eksempler på markeder som vokser fortere enn Tyskland. Denne utviklingen er positiv – den bidrar til et enda mer stabilt og robust marked.
  • Både Sverige og Sveits har hatt stor og stabil etterspørsel etter fornybar energi. Dette bildet forblir uendret.
  • Spania er jokeren i 2016. Med den fjerde største fornybarproduksjonen i Europa vil Spania endelig bli en del av det europeiske markedet ­– mest sannsynlig i tredje kvartal i år. Med 70 TWh med nasjonale opprinnelsesgarantier tilgjengelige, gjenstår det å se hvordan Spanias  inntreden i markedet vil påvirke den nye markedsbalansen.
  • Storbritannia er nå den eneste store fornybarprodusenten som ikke aktivt deltar i det europeiske markedet. Med Brexit-spørsmålet høyt på agendaen kan Storbritannias deltagelse i AIB virke mindre sannsynlig enn for ett år siden.

AIB-statistikken inkluderer kun opprinnelsesgarantier basert på EECS-standarden. EECS opprinnelsesgarantier kan handles over landegrenser mellom land som er medlem av AIB og er koblet til AIBs elektroniske system.

Det eksisterer fortsatt europeiske markeder som har nasjonale, fornybare opprinnelsesgarantiordninger, som ikke har innført EECS-standarden (inkludert Spania og Storbritannia), og som ikke deltar i det helhetlige europeiske markedet. Disse landene som ikke deltar har til sammen ytterligere 200 TWh med opprinnelsesgarantert fornybar energi – som dermed løfter det reelle markedsvolumet i Europa til over 550 TWh for 2015. Dette innebærer at om lag 50% av all fornybar energiproduksjon i Europa er dokumentert med opprinnelsesgarantier.

Informasjonen over er kommentarer basert på tall publisert av AIB (Association of Issuing Bodies).

Om ECOHZ

ECOHZ offers global renewable energy solutions to electricity providers, businesses and organisations – providing renewable electricity, from a wide range of sources, regions and qualities. Renewable electricity is documented by Guarantees of Origin in Europe, RECs and Green-e in North America, and International RECs (I-REC) in select markets in Asia, Latin America and Africa. ECOHZ also provides a new and innovative solution – GO² – combining renewable energy purchases with the financing and building of new renewable power generation. Companies choosing documented renewable energy can reduce their carbon footprint and improve their sustainability ratings. ECOHZ is among the leading independent suppliers in Europe, and has offices in Norway and Switzerland. ECOHZ endeavours to play an active role in the current energy transition through its vision of «changing energy behaviour».

Kommentarer

kommentarer