Nyhetsartikkel

02 september 2016

Styreleder med allsidig bakgrunn

Under Per Arne Kaarstads ledelse har Hemne Kraftlag utviklet seg til å bli en stadig viktigere kjernebedrift i lokalsamfunnet. Nå er han også styreleder i KS Bedrift.

«Som samvirkeforetak med langsiktige eiere kan vi være en motor for å utvikle aktivitet», sier Kaarstad. «Våre eiere ønsker å skape lokale kompetansearbeidsplasser», legger han til.

Dette er en av flere grunner til at Hemne Kraftlag er en bedrift som realiserer KS Bedrifts visjon om samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Kjerneoppgaven er å levere strøm til innbyggerne i kommunene Hemne og Snillfjord. Og over tid har Hemne Kraftlag blitt et konsern med flere datterselskaper og over 60 ansatte.

Kaarstad har vært sentral i å drive frem denne utviklingen etter at han ble bedriftens leder i 2006. Selv tror den driftige trønderen at hans mangslungne karrière – med bakgrunn fra så vel kommunen, næringslivet og Rosenborg Ballklub – kan være en fordel.

«Jeg har et stort kontaktnett», medgir han.

Per Arne Kaarstad: en styreleder med blikk for gode pasninger
Foto: John M. Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag

Kaarstad har vært leder i et transportselskap i Orkla-systemet. Dessuten har han vært rådmann. «Det var kanskje den mest interessante jobben du kunne ha på midten av 80-tallet», sier han om tiden som øverste sjef i Røros kommune.

I tillegg har han lang styreerfaring fra ulike selskap og organisasjoner.

Denne bakgrunnen har gitt Kaarstad et litt videre perspektiv på energibransjen. Dette vil han prøve å ta med seg som styreleder for KS Bedrift.

«KS Bedrifts medlemmer er lokale kjernebedrifter innen ulike sektorer. Avfallsbransjen, havner, brann- og redning, energisektoren og mange andre viktige bransjer leverer grunnleggende tjenester til befolkningen og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser. Det er dette samfunnsperspektivet som gjør dem unike, og det er dette vi må ivareta også i fremtiden», sier Kaarstad.

«Derfor må vi fortsette å jobbe for å gi disse bedriftene best mulige rammevilkår», sier han til KS Bedfts nettsider.

Les mer på http://ksbedrift.no/aktuelt/felles/per-arne-kaarstad-en-styreleder-med-blikk-for-gode-pasninger/

Kilde: KS Bedrift

 

Kommentarer

kommentarer