Nyhetsartikkel

02 september 2016

Lilleholt: Vand- og varmesektoren skal effektiviseres, ikke privatiseres

Regeringen vil hverken privatisere forsyningssektoren eller malke forbrugerne.

Tværtimod skal danskerne have større indflydelse på, hvordan deres egen vand- og varmeregning ser ud, skriver Lars Christian Lilleholt (V), Energi, forsynings- og klimaminister.

Allan Weirup, direktør i branche- og lobbyorganisationen Danske Vandværker, tegner 17. august på Altinget det misvisende skræmmebillede, at regeringen vil privatisere vand- og varmesektoren og lade private virksomheder, som han skriver, malke forbrugerne.

Det vil jeg eller regeringen ikke.

Vi vil effektivisere, ikke privatisere forsyningssektoren til gavn for borgere og virksomheder.

Kommunerne og forbrugerne bestemmer i dag selv, om de vil eje et vand- og varmeselskab, eller om de vil have private virksomheder til det. Den beslutning blander jeg mig ikke i.

Til gengæld blander jeg mig i forbrugerbeskyttelsen ved at lægge loft over priserne og derudover stille krav om effektiviseringer, så forbrugerne får lavere priser.

Så jeg vil netop ikke tillade, at private – eller kommunale – selskaber ”malker” forbrugerne.

Forsyningssektoren er en stor og vigtig sektor, både for borgere og virksomheder. En almindelig dansk familie bruger hvert år cirka 37.000 kroner på forsyningsydelser som vand og varme. Det er samme beløb, som de bruger på mad og dagligvarer.

Forskellen er, at familierne kan jagte tilbud i Netto, Fakta eller Brugsen, mens de er bundet til én leverandør af vand og varme. De kan ikke skifte vand- eller fjernvarmeselskab, hvis de gerne vil have en lavere vand- og varmeregning og bruge pengene på andre ting i husholdningsbudgettet.

Mange penge at spare
Som forsyningsminister er jeg først og fremmest til for forbrugerne. En række analyser har over de seneste år peget på et stort potentiale for forbedringer og effektiviseringer i forsyningssektoren, der ser ud til at være i omegnen af syv milliarder kroner om året.

Det er rigtig mange penge, som forbrugerne vil få gavn af, hvis vi kan realisere potentialet. Og sjovt nok er potentialet størst i netop vand- og varmesektoren, mens potentialet i affalds-, el- og gassektoren er noget mindre.

Derfor er det helt naturligt, at regeringen og Folketinget stiller krav om effektiviseringer til forsyningssektoren. Det vil give familierne flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinjer. Så selvfølgelig skal vi se på, hvordan vi kan realisere potentialet.

Dette skal gå hånd-i-hånd med en fortsat høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse og høje sundhedsstandarder. I hele landet. Derfor stiller vi ikke bare krav til prisen – også til forsyningssikkerheden.

Vi skal udvikle, ikke afvikle
Danmark har en meget velfungerende forsyningssektor allerede: høj forsyningssikkerhed internationalt set, stærk position når det gælder teknologiudvikling, og i flere sektorer har der været en god strukturudvikling takket være en stor indsats i sektoren.

Det skal vi bygge videre på og udvikle, ikke afvikle.

Regeringen kommer derfor snart med danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi. Den vil vise vejen til en mere effektiv forsyningssektor, som tilgodeser hensynet til forbrugerne, miljøet, drikkevandet, udviklingen af ny teknologi og fremtidssikringen af forsyningssektoren.

Lars Christian Lilleholt (V)
Energi, forsynings- og klimaminister

Kommentarer

kommentarer