Nyhetsartikkel

01 september 2016

Finanslovsforslag kutter i forskning

Forskningen i energiteknologi og –udvikling får endnu engang med sparekniven i det forslag til Finanslov, som den danske regeringen fremlagde i går.

Det er kortsigtet og harmonerer ikke med ønsket om at være supermagt på energiområdet, mener Dansk Energi.

På regeringens finanslovsforslag for 2017 er der afsat 62,2 mio. kroner til EUDP. Det står i skærende kontrast til de meldinger, der kom under klimatopmødet i Paris 2015, hvor Danmark tilsluttede sig Mission Innovation – et initiativ, hvor 20 lande forpligtede sig til at fordoble deres støtte til energiforskning og -udvikling inden 2020. Det vil for Danmark betyde, at vi i 2020 skal bruge 580 millioner kroner på energiforskning- og udvikling.
– Energiindustrien er en af Danmarks erhvervsstyrker. Vi præsterer årligt en eksport på 70 mia. kroner. For at holde niveauet i årene frem kræver det investeringer i forskning og udvikling. Når regeringen siger, at vi skal være en eksportsupermagt på energiområdet, så nytter det ikke at skære mere i energiforskningen. Derfor regner vi med, at regeringen finder flere penge i forhandlingerne om finansloven, siger Lars Aagaard.

Til Politiken siger energi-,forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), at han forventer, at programmet vil få tilført flere penge under selve finanslovsforhandlingerne fra forskningsreserven, der er på 182 milllioner kroner i alt, ”men vi kigger også på andre muligheder”, siger han til avisen uden at uddybe eller sætte beløb på regeringens ambitioner for EUDP i 2017.

Kommentarer

kommentarer