Nyhetsartikkel

28 august 2016

Fortsatt uppgång och nya bortfall i kärnkraftsproduktionen

Fortsatt uppgång i spotpriset i Sverige och nya bortfall i kärnkraftsproduktionen, skriver i Energimarknadsinspektionen i Läget på elmarknaden – vecka 33.

Spotpriserna ökade i hela norra Europa under veckan, och systempriset var i genomsnitt 25,8 EUR/MWh. Sverige var spotpriset i genomsnitt ungefär 4 euro högre än föregående vecka och landade på 32,0 EUR/MWh. Överföringsbegränsningar gjorde att priset fortsatte att vara mycket lägre i Norge än i Sverige.

Terminspriserna låg kvar på ungefär samma nivå som föregående vecka. EPAD-priserna fortsatte att öka, framför allt i SE1 och SE2. Kol och gaspriserna låg stabilt, medan oljepriset fortsatte att öka och var på fredagen drygt 51,2 USD/fat som är det högsta priset på över 7 veckor.
Fyllnadsgraden i magasinen ökade under veckan, men är för säsongen fortfarande låg.
Forsmark 3 var åter i full produktion under veckan, vilket ökade kärnkraftsproduktionen och trots att Ringhals 4 producerade med reducerad kapacitet ökade den totala tillgängligheten för den svenska kärnkraften.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Kommentarer

kommentarer