Nyhetsartikkel

23 august 2016

Ny vindkraft-befaring i Meråker

I løpet av høsten blir det ny befaring i Meråker i Nord-Trøndelag under ankebehandlingen av E.ONs konsesjonssøknad for vindkraftpark i Kopperå.

Olje- og energidepartementet vil ut i terrenget og se med egne øyne det området der energikonsernet E.ON ønsker å bygge ut Kopperaa vindkraftprosjekt. Deretter vil departementet si endelig ja eller nei til vindkraft.

Ingen dato
Det blir ny befaring i høst, men ennå er det ikke satt noen dato for denne befaringen.

«Det har vært kontakt mellom departementet og henholdsvis Meråker kommune og E. ON med sikte på en befaring denne høsten. Departementet vil komme tilbake til dette i det nærmeste», skriver Harald Eikenæs Vengen, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, i en e-post til Stjørdalens Blad.

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes har ennå ikke fått noen konkret dato for en befaring.

Ankebehandling
Energikonsernet E. ON søkt om konsesjon for å bygge et større vindkraftanlegg lengst øst i Meråker. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har avslått søknaden, men både utbygger E. ON og grunneieren, AS Meraker Brug, har anket avslaget.

NVE har fastholdt avslaget sitt. Dermed har søknaden gått til departementet, som sier endelig ja eller nei til vindkraftplanene i Meråker.

Reindrift og friluftsliv
Som et ledd i ankebehandlingen vil departementet selv gjennomføre en befaring i det området der E. ON har søkt om konsesjon, skriver Størdalens Blad.

NVE har begrunnet avslaget sitt med at man er usikker på hvilke virkninger prosjektet kan ha for reindriften. I tillegg har hensynet til friluftsliv, reiselivsnæring og urørt natur telt med i vurderingene. Prosjektet hars også møtt sterk motstand fra svensk side.

Kommentarer

kommentarer