Nyhetsartikkel

18 august 2016

Debat: Forsyningsstrategi uden tunnelsyn

«Kan vi med tiden levere el, vand, varme og affaldshåndtering mere effektivt? Det er nok svært at sige nej.»

Sådan indleder Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi et indlæg i Altinget om den kommende forsyningsstrategi. Han skriver senere:

«Vi ved, at vi hele tiden kan blive bedre. Og det anstrenger vi os på at blive, også fordi der i reguleringen er indbygget en belønning for effektivisering. Spørgsmålet er imidlertid, i hvilket tempo udefrakommende krav skal indhentes. (…) For en regulering, der kun har effektiviseringer for øje, som heller ikke tager højde for allerede gennemførte effektiviseringer i en særdeles kapitaltung sektor, går nemt glip af nytænkning og innovation. Her vil vi i arbejdet med forsyningssektor-strategien være med til at udvikle en ny best-practice, hvor en regulering står på flere ben, så den både belønner effektiviseringer, innovation og nytænkning, så der investeres rettidigt.

Det er det vores håb, at vi sammen med vand, affald- og varmesektorerne sammen kan sikre en fornuftig balance i den måde, der skal reguleres på og i fællesskab lære af både det gode og dårlige for at skabe en samlet forsyningssektor, der leverer effektivt, konkurrencedygtigt og innovativt til gavn for kunderne.»

Læs hele Anders Stouges indlæg på Altinget

Kommentarer

kommentarer