Nyhetsartikkel

16 august 2016

Sarpsborg Avfallsenergi solgt

Salget av Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) til Sarpsborg Infrastructure AS er gjennomført.

Selskapet er eiet av det Australske pensjonsfondet Prime Super Pty Limited, som ansvarlig for Prime Super, og forvaltes av Whitehelm Capital Pty Ltd (www.whitehelmcapital.com). SAE er et anlegg for energigjenvinning av avfallsbasert brensel i Sarpsborg, Østfold kommune, som leverer energi i form av industridamp til Borregaard inne på Borregaards industriområde.

Selger er Hafslund. Salget er gjennomført som del av Hafslunds strategi om å rendyrke kjernevirksomheten. Hafslund Varme sin strategi er fokusert rundt videre vekst innen fjernvarme i Oslo-regionen. Den avtalte kjøpesummen er om lag NOK 280 millioner på gjeldfri basis. Transaksjonen innebærer en regnskapsmessig gevinst for Hafslund på omkring 20 millioner kroner før transaksjonskostnader.

Kommentarer

kommentarer