Nyhetsartikkel

15 august 2016

Prisfall på havvind

Det har vakt oppsikt i inn- og utland at det siste hollandske havmølleprosjektet Borssele 1 og 2 bare vil motta 54 øre/kWh i tilskudd.

For få måneder siden blev Horns Rev 3, med en pris på 77 øre/kWh, udropt som historisk billig, og for at kunne sammenligne de hastigt faldende priser, har Vindmølleindustrien lavet en sammenligning af tilskudsniveauerne, skriver Vindmølleindustrien.

Vind er den energiteknologi, der udbygges mest med i EU i disse år, og aktiviteten i markedet sammenholdt med de teknologiske fremskridt ser nu for alvor ud til at materialisere sig i markante prisfald på de store havvindmølleparker.

Fordi vilkår for tilskud er forskellige på tværs af de europæiske markeder, er det det dog ikke ligetil at sammenligne budpriserne på havvind én til én. En af de største faktorer er antallet af år, hvor der ydes tilskud til produktionen, forklarer Martin Risum Bøndergaard, chefkonsulent i Vindmølleindustrien:

”For at kunne sammenligne Holland med Danmark må man i stedet for at se alene på niveauet af det vindende bud, fokusere på levetidsomkostningerne for forbrugerne. Her er Borssele 1 og 2 på niveau med Horns Rev 3. Det skyldes, at tilskudsperioden er længere i Holland, og at både markedsprisen på el og nettilslutningsomkostningerne er højere i Holland end i Danmark.”

Konkret modtager DONG Energy, som vandt retten til at opføre Borssele 1 og 2, tilskud i de første 15 år af parkens levetid, hvorefter der afregnes til markedsprisen. I Danmark er tilskudsperioden kun ca. 11 år afhængig af havmøllernes effektivitet og vindforholdene.

Levetidsomkostninger for forbrugeren kan sammenlignes
Vindmølleindustriens sammenligning viser, at levetidsomkostningerne for forbrugerne for Horns Rev 3 ventes at være 58 øre/kWh mens den for Borssele 1 og 2 ventes at ligge på 57 øre/kWh. Disse beløb påvirkes meget af markedsprisen på el, som over den 25-årige levetid forventes at stige i både Danmark og Holland, men fra et højere niveau i Holland.

”Levetidsomkostningerne fortæller os, hvor meget en forbruger kommer til at betale for strømmen fra en havvindmøllepark over hele levetiden (25 år, red.) fordelt på markedsprisen, tilskud og nettilslutningsomkostninger. Her er niveauet for Horns Rev 3 og Borssele 1 og 2 ens til trods for den lavere hollandske budpris, men fordelt ud over årene betyder det ikke så meget for forbrugeren,” siger Martin Risum Bøndergaard og understreger

”At de to parker har stort set samme levetidsomkostninger for forbrugerne, viser at konkurrencen på tværs af landende er tiltagende tæt, men det viser også, at det ikke giver mening at tale om, at den ene park er for dyr eller at den anden park er for billig, selvom de vindende budpriser man hører omtalt i medierne, kan se ud til at være meget forskellige. Budpriserne er udtryk for de forskellige tilskudsmodeller og el-markedspriser landene imellem, og man bør derfor være varsom med at sammenligne vinderpriser én til én.”

Kommentarer

kommentarer