Nyhetsartikkel

11 august 2016

Unormalt lav vannstand

Innenfor bestemmelsene, sier TrønderEnergi.

Reguleringen av Søvatnet i Sør-Trøndelag skal skje innenfor NVE sine konsesjonskrav. I Søvatnets konsesjonskrav om sommervannstand, som gjelder i perioden 25.mai til 1.oktober, heter det at minimum vannstand kan være på kote 278,33. Denne er ikke underskredet i år, i følge Trønderenergi.

– Vannstanden i dag (tirsdag), er på 278,47. Den kommer ikke til å bevege seg under minstekravet, forteller Johnson til avisa ST. Han legger til at dette i tilfelle ville medføre reaksjoner fra NVE.

Nils Henrik Johnson sier det er normalt at vannstanden vil variere gjennom sommeren, og at det er avhengig av nedbørsituasjonen og tilsiget inn i vassdraget.

Nedbør i vente

Søa kraftverk ble for øvrig satt i drift i 1967, og bygging kom først og fremst i gang for å skaffe elektrisk kraft til Holla smelteverk, det som i dag er Wacker Chemicals Norway AS ved Kyrksæterøra.

Værmeldingstjeneste yr.no melder for øvrig om en del nedbør i dagene som kommer. Dette vil nok også påvirke vannstanden i Søvatnet, som ligger på Søvasskjølen, på grensa mellom Orkdal, Rindal og Hemne.

Kommentarer

kommentarer