Nyhetsartikkel

11 august 2016

Eon med tungt underskudd etter milliardnedskrivning

Nedskrivninger i energidivisionen Uniper tynger Eons resultat. Konsernet kommer ut med et underskudd for for første halvår på 20 milliarder norske kroner.

Det tyske energikonsernet Eon offentliggjorde onsdag morgen et regnskap, som er tynget av enorme nedskrivninger i energidivisionen Uniper, som er under utskillelse fra resten av konsernet.

Selskapet posterede for årets første seks måneder et underskudd på 3,03 mialliarder euro mod et tap på 1,1 milliarder euro i samme periode året før. Alene nedskrivningene i Uniper trakk ned med hele 2,9 milliarder euro i perioden.

Eksklusive tabet fra Uniper har EOn et justert nettoresultat på 604 millioner euro. Til sammenligning hadde analytikerne ifølge Bloomberg ventet et resultat på 646,6 millioner euro.

Eon fastholder forventningerne til hele 2016 om et justeret driftsresultat, EBIT, på mellem 2,7 og 3,1 mia. euro og et overskudd på bunnlinjen på mellom 600 og 1000 millioner euro.

Eon har planer om at skille ut Uniper fra resten av selskapet og børnotere divisionen som selvstendigt selskap på børsen i Frankfurt. Den prosses kjøres efter tidsplanen, skriver Eon.

 

Kommentarer

kommentarer