Nyhetsartikkel

10 august 2016

Vindselskap økte inntektene fra 3 til 77 millioner

Salg av vindparker er hovedårsaken.

Norsk Vind Energi i Rogaland begynte i det små for 20 år siden. I dag er selskapet involvert i to vindparker på Jæren: Høg-Jæren med en kapasitet på 73 MW og Røyrmyra på 2,4 MW.
To nye parker er under bygging, Tellenes Vindpark i Sokndal kommune i regi av Zephyr og Egersund Vindpark.

Nytt stort prosjekt på gang
I tillegg har selskapet et stort prosjekt på gang i Bjerkreim i Rogaland, som til sammen kan gi 260 MW. Her har de slått sammen tre mulige vindparker til ett prosjekt.

– Vi skal etter planen ta investeringsbeslutning allerede i november. Så skal vi samkjøre videre utbygging med Statnett sin bygging av ny sentralnettstasjon i Bjerkreim. Den vil stå ferdig sommeren 2019, og da skal vi også være ferdig, sier daglig leder Lars Helge Helvig i Norsk Vind Energi til Sysla.

Selskapet hans har drevet frem den ene vindparken på Bjerkreim selv, kalt Skinansfjellet vindpark. I tillegg har de kjøpt Bjerkreim vind fra blant andre Lyse og Gravdal vindpark fra Fred. Olsen Renewables. Disse ligger i samme område.

– Konsesjoner er på plass, og vi er i gang med ferdigstillelse av kontrakter, bankfinansiering og investorprosesser, sier Helvig.

Inntekter fra salg
Selskapet hadde i 2014 en omsetning på nesten 3 millioner. Foreløpig tall viser at fjorårets inntekter var på 77 millioner, og at vindselskapet endte med et resultat på 57 millioner. Det er en enorm forbedring fra året før, som endte omtrent i null.

Utenlandske eiere
Det tyske investeringsselskapet Luxcara har kjøpt vindparken i Egersund.

Nettopp dette er noe av strategien til Norsk Vind Energi: Å selv stå for utvikling og drift, men få med seg kapitalsterke, finansielle investorer på eiersiden.

Høg-Jæren har japanske og sveitsiske eiere, mens Tellenes vindpark, der Norsk Vind Energi var minoritetseier, ble solgt til investeringsselskapet BlackRock tidligere i sommer.

I gang på mandag
Hovedfokuset for Norsk Vind Energi nå er utbyggingen av vindparken i Egersund.

– Vi har holdt på med linjebygging en stund. Nå starter anleggsarbeidene for fullt. Den kontrakten har Veidekke fått, og de har igjen hyret inn egersundbaserte Bertelsen og Garpestad, forteller Helvig.

– Har tålmodighet
Fra første konsesjonssøknad tar det gjerne 5-10 år før bygging av en vindpark kan komme i gang. Helvig har tidligere beskrevet veien frem til Høg-Jæren vindpark som et maratonløp.

– Vi har tålmodighet, men jeg skulle gjerne sett at det gikk fortere. Det er interessant at ny fornybar energi har blitt så billig å produsere at det er vanskelig å slå gode vindkraftprosjekter på pris, uavhengig av energikilde. Dette inkluderer de fleste nye vannkraftprosjekter.

Klimaendringer
Protestene underveis kan være mange både fra de som frykter for naturinngrep og naboer som får vindparken i nærheten.

– All kraftproduksjon har uheldige sider. Noen ser vi veldig tydelig, andre er mer skjulte. Samtidig trenger verden kraft, mye kraft. Man må ta et overordnet blikk og se at dagens energiproduksjon ikke er bærekraftig. Stikkord her kan være klimaendringer, forsuring av hav, luftforurensing med mer. De fleste som er opptatt av naturen ser også trusselen fra klimaendringer på fauna og fugleliv. I det perspektivet tenker jeg at vi må tåle å se og høre vindkraftprosjekter rundt omkring, sier Helvig til Sysla.

Kommentarer

kommentarer