Nyhetsartikkel

08 august 2016

Første norske solkraftverk godkjent for elsertifikater

ASKO BYGG Vestby er det første solkraftverket i Norge som får elsertifikater.

– Elsertifikatordningen er teknologinøytral og skal bidra til å utløse ny kraftproduksjon fra alle typer fornybare energikilder. Vi synes det er positivt at vi får flere solanlegg inn i elsertifikatordningen. I Sverige har de allerede mange, mens anlegget til Asko er det første norske solkraftverket som er godkjent for elsertifikater, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef i NVE.

ASKO er en matvaregrossist med lageranlegg flere steder i landet. Solkraftverket som nå får elsertifikater, er installert på taket av anlegget i Vestby i Akershus. Solkraftverket har en installert peak-effekt på litt over en megawatt, og skal etter planen produsere 0,85 GWh strøm i året.

– Asko har som mål å bli klimanøytral. Det betyr at vi må fokusere på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Elsertifikatordningen bidrar til at vi kan investere i solenergi og annen fornybar kraftproduksjon, sier Lars Erik Olsen, teknisk sjef i Asko.

47 GWh solenergi
Fram til og med 1. kvartal 2016 har den norsk-svenske elsertifikatordningen bidratt til 15,5 TWh ny fornybar produksjonskapasitet i Norge og Sverige. Hittil består bidraget fra sol for om lag 47 GWh, noe som er 0,3 prosent av total produksjonskapasitet godkjent i den norsk-svenske målet for ordningen.

– Sol representerer et lite volum, men ser vi en markant vekst i interesse og investeringer. Fra 2014 til 2015 vokste produksjonskapasiteten i elsertifikatberettigede solkraftverk med 56 prosent. NVE har til nå mottatt til sammen tre søknader om rett til elsertifikater fra solkraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 1,1 GWh, sier Mari Hegg Gundersen i NVE.

Felles elsertifikatmarked
Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked siden 1. januar 2012 har. Handel med elsertifikater kan skje på tvers av landene.

Målet er å øke den fornybare kraftproduksjonen med totalt 28,4 TWh til sammen i begge landene fra 2012 til 2020.

Vil du vite mer om hvordan elsertifikatmarkedet fungerer og hva som har hendt det siste året?  Da kan du laste ned eller bestille Et norsk-svensk elsertifikatmarked. Årsrapport for 2015,  som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige. Årsrapporten beskriver de viktigste hendelsene og nøkkeltallene fra fjoråret.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer