Nyhetsartikkel

08 august 2016

Brexit’s betydning for vindbranchen

En række spørgsmål melder sig i kølvandet på Storbritanniens farvel til EU. Fire af disse spørgsmål reflekterer Vindmølleindustrien over her.

Hvad betyder Brexit for Storbritanniens udbygning med vindenergi?
Produktionen af strøm i Storbritannien hidrører i stort omfang fra aldrende kraftværker, og samtidig har landet en relativt lille reservekapacitet sammenlignet med andre europæiske lande. Det betyder, at Storbritannien skal forny sin portefølje af energiteknologi. Her vil vind spille en afgørende rolle med tanke på vinds relativt lave omkostninger. Den nuværende konservative regering lagde sig sidste år fast på en årlig udbygning med offshore vind på 1.000 MW frem mod 2030.

I tilknytning hertil forventes Storbritannien, ifølge WindEurope, at tilslutte sig initiativerne i den Nords-erklæring som ni andre Nordsø-lande, herunder Danmark, underskrev i starten af juni. Da der her er tale om et mellemstatsligt samarbejde, er Storbritanniens udmeldelse af EU mindre relevant.

Hvad betyder Brexit for vindmølleindustriens eksport til England?
På den korte bane kan den finansielle usikkerhed have en vis betydning for eksporten på tværs af Nordsøen, men de danske kompetencer på offshore-området vil alt andet lige forblive i høj kurs, i takt med at Storbritannien udbygger med offshore vind.

Eksporten til Storbritannien er faldet de seneste to år i træk og særligt fra 2014 til 2015. Dette er uden relation til Brexit, og eksporten må ventes at stabilisere sig fremadrettet vel vidende, at eksporten også er betinget af offshore-projekter, der påvirker eksporten fra år til år, afhængigt af hvornår diverse ydelser og betalinger faktureres.

I tilknytning hertil ventes det at være i Storbritanniens (og EU-landenes) interesse at have adgang til det indre marked i EU, og dermed vil der fortsat være uhindret mulighed for handel med Storbritannien.

En usikkerhed i denne henseende er dog, hvorvidt Storbritannien vil indføre særlige nationale krav om lokal produktion, såkaldte ’local content’ krav.

Hvad betyder Brexit for Viking Link?
For at øge forsyningssikkerheden ventes den britiske regering, ifølge WindEurope, at fortsætte planerne med at sammenkoble det britiske marked med Norge, Belgien og Irland. Vindmølleindustrien forventer samtidig, at forhandlingerne mellem de danske og britiske myndigheder vil fortsætte ud fra samme ræsonnement. Dog vil det afhænge af Storbritanniens kommende vilkår for samhandel med de øvrige EU-lande. I dag importerer Storbritannien 6 pct. af strømforbruget.

Hvad betyder Brexit for Energiunionen?
Storbritannien har historisk i EU været fortaler for CO2-reduktioner og højere CO2-priser. Omvendt har landet aldrig været tilhængere af europæiske mål for vedvarende energi hos medlemsstaterne. Arbejdet med Energiunionen vil fortsætte uagtet Brexit og Storbritannien må forhandle evt. deltagelse i Energiunionens fremtidige mekanismer i takt med disse færdiggøres. En del af dette arbejde skulle antageligt have fundet sted under Storbritanniens EU-Formandskab, som landet skulle have haft i andet halvår af 2017. Dette er nu aflyst og en anden værtsnation skal findes.

Kilde: Vindmølleindustrien

Kommentarer

kommentarer