Nyhetsartikkel

05 august 2016

Monica Mæland er habil ved valg av styreleder i Statkraft

Lovavdelingen slår fast at næringsminister Monica Mæland er habil i forbindelse med valget av Thorild Widvey som styreleder i Statkraft.

– Jeg er glad for at Lovavdelingens uavhengige gjennomgang har kommet frem til at jeg er habil. Min relasjon til Thorhild Widvey er ikke en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet. Den er ikke engang i nærheten av å bryte dem, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Nærings- og fiskeridepartementet ba i slutten av juli lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere Mælands habilitet. Bakgrunnen var spørsmål rundt næringsministerens relasjon til styreleder Thorhild Widvey i Statkraft.

Lovavdelingen har kommet frem til at Mæland er habil.

Hele Statkraft-styret var på valg i år. I juni ble det valgt nytt styre, med Thorhild Widvey som styreleder. I tillegg ble Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna valgt inn som nye styremedlemmer.

– Det nye styret i Statkraft er meget kompetent, med mye ledererfaring, god innsikt i norsk næringsliv, god samfunnsforståelse, internasjonal erfaring og tung industriell bakgrunn. Det har også en betydelig kompetanse på kraft- og energimarkedet, sier Mæland i en pressemelding.

Staten forvalter eierskapet i 70 selskaper.

– Vi har et stort statlig eierskap i Norge. Vår oppgave er å sørge for at styrene er kompetente. Noe av det viktigste vi gjør som eier er å velge styremedlemmer. Dette er prosesser vi jobber grundig med, og som pågår over flere måneder. Vi vurderer alltid flere kandidater når styreledere eller styremedlemmer skal innstilles. Det er selskapenes behov og styrenes samlede kompetanse som er avgjørende for valget av styremedlemmer, sier Mæland.

Kommentarer

kommentarer