Nyhetsartikkel

05 august 2016

Martin Kolberg ikke fornøyd med Mælands Statkraft-svar

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) mener det ikke er avklart om prosessen rundt utnevnelsen av Thorhild Widvey (H) til Statkrafts styreleder var reell.

Han sitter igjen med flere spørsmål etter næringsminister Monica Mælands (H) redegjørelse og offentliggjøring av to SMS-er om saken fredag.
– Derfor blir det nødvendig å gå videre på saksbehandlingssporet. Har det vært en reell prosess slik vi kan forvente? sier Kolberg til NTB.

– Vi må få avklart at det har vært en reell saksbehandling og ikke uttrykk for en vennetjeneste, sier Ap-politikeren.

Mæland utnevnte i juni tidligere regjeringskollega og partifelle Thorhild Widvey til styreleder i Statkraft. Widvey tok over etter Olav Fjell.

Vennetjeneste?
Kolberg har bitt seg merke i en formulering i en SMS fra Widvey til Mæland i april, hvor det står «når jeg er innstilt». Av sammenhengen fremgår det at det dreier seg om det mye omtalte Statkraft-vervet.

– Hun sier hun vil vite hvor prosessen står for å få vite når utnevnelsen kommer, ikke om. Det reiser jo nye spørsmål. Var dette forhåndsavtalt, og har det ikke vært en reell prosess? Har ikke andre kandidater vært vurdert? spør Kolberg.

Mæland fnyser av Kolbergs kritikk og mener han forsøker å «spinne videre» på en sak hun hevder å redegjort for i sin fulle bredde.

 

– I den grad meldingen fra Widvey skulle gi inntrykk av at prosessen var avklart, så oppklarer mitt svar til henne at så ikke er tilfelle. Kolberg later til å glemme at dette ikke er en ansettelsesprosess, og at Statkraft er et 100 prosent statlig eid selskap som det er mitt ansvar å peke ut et styre til, etter forankring hos statsministeren og finansministeren, sier Mæland til NTB.

Flere kandidater
Næringsministeren forklarte på en pressekonferanse fredag at man «alltid har flere kandidater» til slike jobber.

– Jeg går ikke inn på antall og hvilke konkrete intervjuer vi har gjort. Det er en intern prosess, sa Mæland.

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet fredag at hun var orientert om utnevnelsen av Widvey. Hun sier det er naturlig at viktige beslutninger om styresammensetning i selskaper der staten er eier, drøftes med statsministeren og finansministeren.

– Det skjedde også i denne saken, sier Solberg.

I habilitetsspørsmålet, som også har vært reist for Solbergs vedkommende, lener statsministeren seg på vurderingen Justisdepartementet har gjort av Mæland. Solberg sier hennes forhold til Widvey ikke er nærere enn Mælands forhold til henne.

– Får dårlig håndtert
Det har vært mye forvirring omkring SMS-kontakten mellom Mæland og Widvey. Næringsministeren erkjenner at håndteringen av tekstmeldingene har vært for dårlig fra departementets side.

– Vi oppga at de var journalført når de ikke er det, og ikke skulle vært det. Vi oppga også feil lovhjemmel. Det skulle ikke skjedd, og vi går gjennom det for å hindre at vi har en praksis som ikke er god nok, sier Mæland til NTB.

De to tekstmeldingene fra april som nå er offentliggjort, er ifølge næringsministeren de eneste som berører Statkraft-vervet.

Kolberg mener det er kritikkverdig at offentliggjøringen først skjer etter press fra offentligheten.

– Det er en ganske betydelig feilvurdering at hun ikke offentliggjør SMS-korrespondansen før nå, sier Kolberg, som også mener det var en feilvurdering å ikke be om habilitetsvurdering alt før utnevnelsen av Widvey.

 

Les også:

NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Tajik: – Hvorfor var Widvey så sikker på å bli innstilt?

Arbeiderpartiet er glad for at Monica Mæland offentliggør SMS-utvekslingen med Thorhild Widvey, men mener innholdet presser frem nye kritiske spørsmål.

Les saken  https://www.nrk.no/norge/tajik_-_-hvorfor-var-widvey-sa-sikker-pa-a-bli-innstilt_-1.13074326

Kommentarer

kommentarer