Nyhetsartikkel

24 juli 2016

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg

Nå kan du som byggeier eller leietaker få støtte til å kartlegge energitiltak i egen bygningsmasse.

Det nye støtteprogrammet gjør det mulig å helhetlig vurdere tiltak i hele bygningsmassen, opplyser Enova.

Kartlegging vil gi deg bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre ulike tiltak.

Støtteprogrammet egner seg for yrkesbygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvadratmeter.

Støttebeløpet er maksimalt 1 krone per kartlagt kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 kroner pr. søknad.

Kartleggingen kan enkelt brukes til å søke om støtte til investeringer gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg.

Ta gjerne kontakt med Enova Svarer om dere har spørsmål om programmet før dere søker. Enova Svarer kan nås på svarer@enova.noeller tlf. 08049

Kommentarer

kommentarer